• Ganesh Himal Ganesh Himal
  • Dudhkunda Lake Dudhkunda Lake
  • Lapa Gaon Ganesh Himal Area Lapa Gaon Ganesh Himal Area
  • On the way to Bhairabkunda On the way to Bhairabkunda
  • View of Ganesh Himal View of Ganesh Himal
20 Days