• Boudhanath Stupa Kathmandu Boudhanath Stupa Kathmandu
  • Pashupatinath Temple Pashupatinath Temple
  • Bhaktapur Durbar Square Bhaktapur Durbar Square
  • Patan Durbar Square Patan Durbar Square
  • Dhulikhel Mountain View Dhulikhel Mountain View
  • Kailashnath Sanga Kailashnath Sanga
7 Days