• Boudhanath Stupa Boudhanath Stupa
  • Swayambhunath Temple(Monkey Temple) Swayambhunath Temple(Monkey Temple)
  • Pashupatinath Temple Pashupatinath Temple
  • Kathmandu Durbar Square tour Kathmandu Durbar Square tour
  • Swayambhu Temple Kathmandu Valley Swayambhu Temple Kathmandu Valley
1 Day